PT-KJKF-85 Keystone Insert "F" Feedthrough White (4 pack)

Regular price $2.96

PT-KJKF-85 Keystone Insert, "F" Feedthrough, White, Snaps into any Keystone Wallplate (4 pack)